بازدید ایدهبایگانی‌های حقوقدان | بازدید ایده

برچسب: حقوقدان

یادداشت| نقد یک حقوقدان به اظهارات سعید حجاریان درباره «نظارت استصوابی»

یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی و نقد نظرات اخیر حجاریان درباره نظارت استصوابی پرداخته است. اخیرا مطلبی از سعید حجاریان در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل…