بازدید ایدهبایگانی‌های حقایق ثابت شده | بازدید ایده

برچسب: حقایق ثابت شده

اکثر مردم به حقایق ثابت‌شده علمی باور دارند

با وجود تجربی بودن یافته‌های علمی، هنوز افرادی وجود دارند که در مقابل پذیرفتن آن‌ها مقاومت می‌کنند. علت این بی‌اعتمادی عمومی چیست؟ براساس یک مقاله‌ی جدید که در دانشکده‌ی تجارت دانشگاه کِلی ایالت ایندیانا انجام شده است؛…