بازدید ایدهبایگانی‌های حقایقی درباره‌ی | بازدید ایده

برچسب: حقایقی درباره‌ی

حقایقی درباره‌ی کهکشان راه شیری

حقایقی درباره‌ی کهکشان راه شیری موقعیت با نگاهی به آسمان شب نوار پهنی از نور دیده می‌شود. نیاکان باستانی ما برای توصیف آن از مفاهیمی چون رودخانه، شیر، راه و کاه‌کشانبهره‌گرفته‌اند. این نوار نورانی از ابتدایی‌ترین…