بازدید ایدهبایگانی‌های حفظ اکثر گونه‌ها با محدود کردن میزان افزایش دما | بازدید ایده

برچسب: حفظ اکثر گونه‌ها با محدود کردن میزان افزایش دما

حفظ اکثر گونه‌ها با محدود کردن میزان افزایش دما

بر اساس مطالعه‌ای در دانشگاه آنجلیای شرقی، محدود کردن افزایش دما تا نهایتا یک و نیم درجه‌ی سانتی‌گراد، می‌تواند از بسیاری از گونه‌ها در مقابل تغییرات اقلیمی محافظت کند. گزارش جدیدی در Science منتشر شده…

  • خانه
  • حفظ اکثر گونه‌ها با محدود کردن میزان افزایش دما