بازدید ایدهبایگانی‌های حفره یخی | بازدید ایده

برچسب: حفره یخی

تصویر حیرت‌انگیز از حفره یخی در سطح مریخ

تصویر حیرت‌انگیز از حفره یخی در سطح مریخ وجود آب مایع بر سطح مریخ سال‌‌ها از هیجان‌‌انگیزترین موضوعات موردتوجه جوامع علمی بوده است. به‌‌تازگی تصاویری حیرت‌‌انگیز منتشر شده است که تعداد زیادی حفره‌‌های یخ را بر سطح…