بازدید ایدهبایگانی‌های حشرات آلودگی پلاستیکی اقیانوس را وارد زنجیره غذایی جانوران می کنند | بازدید ایده

برچسب: حشرات آلودگی پلاستیکی اقیانوس را وارد زنجیره غذایی جانوران می کنند

حشرات آلودگی پلاستیکی اقیانوس را وارد زنجیره غذایی جانوران می کنند

همه می‌دانیم که آلودگی پلاستیکی یک مشکل اساسی برای دنیای اقیانوسی به شمار می‌رود، اما دانشمندان اکنون راه جدیدی را که ریزپلاستیک‌ها می‌توانند از طریق آن وارد زنجیره‌های غذایی دیگر شوند، پیدا کرده‌اند و این…

  • خانه
  • حشرات آلودگی پلاستیکی اقیانوس را وارد زنجیره غذایی جانوران می کنند