بازدید ایدهبایگانی‌های حرکت کند؟ | بازدید ایده

برچسب: حرکت کند؟

چرا هیچ چیزی نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند؟

چرا هیچ چیزی نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند؟ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱، آنتونیو اردیتاتو که یک فیزیکدان سرشناس است، اعلام کرد چیزی را کشف کرده است که اگر درباره‌ی آن کاملاً مطمئن شود،…