بازدید ایدهبایگانی‌های حاوی | بازدید ایده

برچسب: حاوی

سیاره های فراخورشیدی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آب باشند

سیاره های فراخورشیدی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آب باشند دانشمندان می‌گویند احتمالا آب یک عنصر عمده‌ی سیاره‌های فراخورشیدی که بین دو تا چهار برابر اندازه‌ی زمین هستند، باشد. سیاره‌های فراخورشیدی سیاره‌هایی هستند که دور…