بازدید ایدهبایگانی‌های حاصل یک برخورد بزرگ | بازدید ایده

برچسب: حاصل یک برخورد بزرگ

عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند

عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند یک تحقیق جدید نشان می‌دهد، احتمالا برخورد یک جرم آسمانی بزرگ با زمین، قبل از تشکیل پوسته‌ی آن، دلیل وجود پلاتینیوم، طلا و دیگر عناصر گرانبها…