بازدید ایدهبایگانی‌های جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش | بازدید ایده

برچسب: جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش

صالحی‌امیری: فضاسازی‌ها درخصوص بازنشسته‌ها و فدراسیون فوتبال یا ناشی از جهل یا عناد است

سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش اظهار داشت: از همه بازنشستگان عزیز که سرمایه‌های ورزش هستند قدردانی و برایشان در سنگر جدید آرزوی موفقیت می‌کنم. شهادت می‌دهم…

  • خانه
  • جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش