بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های تصورش سخت است اما در آینده نزدیک یک ربات می‌تواند مانند یک انسان با نگاه به چشمان ما، به شخصیت‌مان پی ببرد! | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: تصورش سخت است اما در آینده نزدیک یک ربات می‌تواند مانند یک انسان با نگاه به چشمان ما، به شخصیت‌مان پی ببرد!

هوش مصنوعی با بررسی چشم‌ها، شخصیت‌تان را پیش‌بینی می‌کند

تصورش سخت است اما در آینده نزدیک یک ربات می‌تواند مانند یک انسان با نگاه به چشمان ما، به شخصیت‌مان پی ببرد! اغلب ما این جمله را شنیده‌ایم که چشم‌ها، پنجره‌ای هستند که رو به روح و وجود باز…

  • خانه
  • تصورش سخت است اما در آینده نزدیک یک ربات می‌تواند مانند یک انسان با نگاه به چشمان ما، به شخصیت‌مان پی ببرد!