بازدید ایدهبایگانی‌های تصمیم گیری مغز | بازدید ایده

برچسب: تصمیم گیری مغز

مغز چگونه برای یادگیری از بین موضوعات مختلف تصمیم می‌گیرد

تلاش یک حیوان برای شناختن جهان، تنها به توجه به محیط اطرافش خلاصه نمی‌شود. حیوان باید همچنین یاد بگیرد که کدام مناظر، صدا و احساسات در محیطش، مهم‌تر از بقیه هستند و بر چگونگی تغییر…