بازدید ایدهبایگانی‌های تصمیم روسیه | بازدید ایده

برچسب: تصمیم روسیه

تصمیم روسیه برای بررسی واقعی‌بودن فرود آمریکایی‌ها روی ماه

تصمیم روسیه برای بررسی واقعی‌بودن فرود آمریکایی‌ها روی ماه نظریه‌پردازان توطئه بر این باورند دولت ایالات متحده‌ی آمریکا و ناسا فرود روی ماه را جعل کرده‌اند تا در رقابت فضایی از اتحاد جماهیر شوروی پیشی‌ گیرند؛ چراکه روس‌ها قبل…