بازدید ایدهبایگانی‌های تصاویر فرود موفقیت آمیز | بازدید ایده

برچسب: تصاویر فرود موفقیت آمیز

فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 9

فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 9 شرکت فضایی اسپیس ایکس و مدیر عامل نخبه‌ی آن یعنی ایلان ماسک، همواره ایده‌های بلندپروازانه‌ای درباره‌ی پروژه‌های فضایی داشته‌اند. روز گذشته یکی از راکت‌های فالکون ۹ این شرکت به شکل…

  • خانه
  • تصاویر فرود موفقیت آمیز