بازدید ایدهبایگانی‌های تصاویر عجیب | بازدید ایده

برچسب: تصاویر عجیب

تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است

تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است ستاره‌ی درخشانی که در تصویر بالا می‌بینید CVSO 30 نام دارد، که ۱۲۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته و در واقع در…