بازدید ایدهبایگانی‌های تصاویر شکار شده | بازدید ایده

برچسب: تصاویر شکار شده

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است

تصاویر شکار شده توسط کپلر از فراسیاره‌ای که به دور دوستاره در گردش است تصویر بالا کپلر 1647 B را نشان می‌دهد که دارای طولانی‌ترین مدار در میان سیاره‌های ترانزیتی (انتقالی از یک حالت به حالت…