بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های تصاویر خیره‌ کننده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: تصاویر خیره‌ کننده

تصاویر خیره‌ کننده کهکشان‌های ستاره‌ساز

تصاویر خیره‌ کننده کهکشان‌های ستاره‌ساز M94 که در زیر تصویر آن را می‌بینید یکی از این نوع کهکشان‌ها است. تولد ستاره‌ها در باز‌و‌های دایره‌ای این کهکشان رخ می‌دهد و می‌توانید ستاره‌های آبی و روشن را…