بازدید ایدهبایگانی‌های تصاویر تاریخ | بازدید ایده

برچسب: تصاویر تاریخ

معرفی تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (بخش دوم)

معرفی تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (بخش دوم) دنیای عکاسی، دنیای شگفتی و هیجان است. اما گاهی در میان بی‌شمار تصاویر زیبا و دوست‌داشتنی، نگاهمان معطوف تصاویری می‌شود که نه لزوما زیبایی‌های زندگی،…