بازدید ایدهبایگانی‌های تصاویر با کیفیت | بازدید ایده

برچسب: تصاویر با کیفیت

انتشار تصاویر با کیفیت از ماموریت موفقیت آمیز فالکون 9

انتشار تصاویر با کیفیت از ماموریت موفقیت آمیز فالکون 9 اسپیس ایکس ساعتی پیش، تصاویری با کیفیت از ماموریت اخیر موشک فالکون ۹ منتشر کرد. این ماموریت به منظور ارسال تجهیزات و امکانات به پایگاه…