بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های تصاعد عجیب گاز متان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: تصاعد عجیب گاز متان

کاوشگر کنجکاوی تصاعد عجیب گاز متان را در سیاره‌ی سرخ کشف کرد؛ حیات بیگانه در مریخ؟

کاوشگر کنجکاوی تصاعد عجیب گاز متان را در سیاره‌ی سرخ کشف کرد؛ حیات بیگانه در مریخ؟ ظاهرا کاوشگر «کنجکاوی» ناسا مدارکی از وجود حیات روی سیاره‌ی سرخ (مریخ) یافته است. یکی از ابزارهای این کاوشگر که در…