بازدید ایدهبایگانی‌های تشکیل سیاره‌ها | بازدید ایده

برچسب: تشکیل سیاره‌ها

مجموعه‌های ستاره ای مرموز فهم ما را از تشکیل سیاره‌ها تغییر می‌دهند

مجموعه‌های ستاره ای مرموز فهم ما را از تشکیل سیاره‌ها تغییر می‌دهند محققان ناسا با دهه‌ها مطالعه روی سیستم‌ها‌ی دیسک‌مانند که از باقی‌مانده‌ها‌ی اجرام کیهانی تشکیل شده‌اند، توانستند اغتشاشات پتانسیلی ناشی از تشکیل سیاره‌ها را…