بازدید ایدهبایگانی‌های تشکیل دهد؟ | بازدید ایده

برچسب: تشکیل دهد؟

آیا ماده‌ی تاریک می‌تواند ستاره تشکیل دهد؟

آیا ماده‌ی تاریک می‌تواند ستاره تشکیل دهد؟ تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید، تصور یک هنرمند از راه شیری است.‌ هاله‌ی آبی ماده که اطراف کهکشان قرار گرفته است، نشان‌دهنده‌ی توزیع مورد انتظار از ماده‌ی تاریک است. این ماده…