بازدید ایدهبایگانی‌های تشکل‌های دانشجویی خوزستان: با تصویب FATF استقلال کشور لطمه جدی می‌بیند | بازدید ایده

برچسب: تشکل‌های دانشجویی خوزستان: با تصویب FATF استقلال کشور لطمه جدی می‌بیند

تشکل‌های دانشجویی خوزستان: با تصویب FATF استقلال کشور لطمه جدی می‌بیند

"بن بست" واژه‌ای که در قاموس جمهوری اسلامی موجودیتی ندارد. ساختار الهی و مردمی مردم سالاری دینی با داشتن انعطاف‌های لازم و انضباط های مکمل بن بست را در نظام اسلامی بی معنا می سازد.…

  • خانه
  • تشکل‌های دانشجویی خوزستان: با تصویب FATF استقلال کشور لطمه جدی می‌بیند