بازدید ایدهبایگانی‌های تشنج | بازدید ایده

برچسب: تشنج

روشی برای کنترل تشنج و حملات صرع از طریق نورون‌های مغز انسان

مغز ساختار بسیار دقیق و ظریفی دارد. عملکرد این ساختمان پیچیده به فعالیت‌های بسیار حساس الکتریکی بستگی دارد که باعث رد و بدل شدن پیغام‌های شیمیایی بین نورون‌ها می‌شود. نورون‌ها سلول‌های عصبی هستند که وظیفه‌ی…