بازدید ایدهبایگانی‌های تسهیل | بازدید ایده

برچسب: تسهیل

روش‌های تسهیل پروسه بازخورد

فرایند تبادل بازخورد بخش مهمی از وظایف رهبری است؛ ولی اغلب مدیران و رهبران کسب‌وکار در این امر مهارت ندارند. درحالی‌که همه‌ی تئوری‌های کسب‌وکار «بازخورد» را یک موهبت می‌دانند، ولی واقعیت این است که اغلب…