بازدید ایدهبایگانی‌های تسلا رودستر ایلان ماسک | بازدید ایده

برچسب: تسلا رودستر ایلان ماسک

با این وبسایت موقعیت خودروی تسلا رودستر ایلان ماسک را در فضا دنبال کنید

با این وبسایت موقعیت خودروی تسلا رودستر ایلان ماسک را در فضا دنبال کنید ماه پیش، مدیر عامل اسپیس ایکس گفته بود که احتمال می‌رود، اولینپرتاپ فالکون هوی (Falcon Heavy) موفقیت‌آمیز نباشد و موشک منفجر شود. برای همین هم…

  • خانه
  • تسلا رودستر ایلان ماسک