بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ترکیب CRM | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ترکیب CRM

ترکیب CRM با بازخورد مشتری برای بهبود تجربه خرید

بازخوردهای مشتریان زمانی به راه حل تبدیل می‌شود که به بخش مربوط به خود انتقال پیدا کند و با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل شود. اگر تا به حال از بازخوردهای مشتری استفاده نکرده‌اید یعنی…