بازدید ایدهبایگانی‌های ترویج وهابیت | بازدید ایده

برچسب: ترویج وهابیت

یادداشت|بازاریابی «حکمتیار» برای ترویج «وهابیت» در افغانستان

«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی که به سخنرانی‌های نفاق افکنانه و نفرت پراکنی شهره است، درباره شیعیان و فارسی زبانان به تازگی گفته که مذهب غلط و زبان خود را بر ما تحمیل می‌کنند که…