بازدید ایدهبایگانی‌های ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است | بازدید ایده

برچسب: ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است

ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق پاسخگوی ۳۲درصد هزینه های زندگی است گفت:اولین اولویت ما احیای شورای عالی کار بعد از گذشت ۴ماه بی توجهی است. علی خدایی،…

  • خانه
  • ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است