بازدید ایدهبایگانی‌های ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان | بازدید ایده

برچسب: ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان

ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان

ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان نویسنده کتاب «فرنگیس» از ترجمه این اثر به زبان‌های انگلیسی و اردو خبر داد. [caption id="attachment_6806" align="aligncenter" width="709"] ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان[/caption] مهناز فتاحی، نویسنده کتاب «فرنگیس»،…

  • خانه
  • ترجمه کتاب‌ «فرنگیس» به دو زبان