بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های تراشه‌ی آی‌بی‌ام | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: تراشه‌ی آی‌بی‌ام

سیناپس: تراشه‌ی آی‌بی‌ام با ساختاری شبیه شبکه‌ی عصبی مغز انسان

سیناپس: تراشه‌ی آی‌بی‌ام با ساختاری شبیه شبکه‌ی عصبی مغز انسان کامپیوترهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند در مواردی همچون منطق اعداد قدرت خارق‌العاده‌ای دارند، اما در مقابل در حوزه‌های دیگر همچون تشخیص…