بازدید ایدهبایگانی‌های تخصصی | بازدید ایده

برچسب: تخصصی

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع چین در ایران

نمایشگاه تخصصی صنایع چین در ایران با هدف جذب سرمایه گذاری دوطرف در محل نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. حسین خلیفی، مدیر اجرایی چهارمین نمایشگاه چین در ایران گفت: استان جی جیانگ…