بازدید ایدهبایگانی‌های تخریب سدها به صرفه‌تر از تعمیر آن‌ها است | بازدید ایده

برچسب: تخریب سدها به صرفه‌تر از تعمیر آن‌ها است

تخریب سدها به صرفه‌تر از تعمیر آن‌ها است

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا با انجام مطالعه‌ی جدیدی دریافته‌اند که با تخریب سدهای قدیمی این کشور به‌جای تعمیر آن‌ها می‌توان میلیادرها دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. اما آن‌ها در عین حال اشاره می‌کنند که…

  • خانه
  • تخریب سدها به صرفه‌تر از تعمیر آن‌ها است