بازدید ایدهبایگانی‌های تخت گرایان | بازدید ایده

برچسب: تخت گرایان

نظر زمین تخت گرایان در مورد رابطه بین قدرت و دانش

نظر زمین تخت گرایان در مورد رابطه بین قدرت و دانش در کنفرانس زمین‌تخت‌گرایان بیرمنگام، به جز سخنرانی و نمایش اسلایدها و ویدئوها، تیم‌های زیادی از سراسر جهان در خلال کارگاه‌های مختلف به شبکه‌سازی، انجام آزمایش‌های علمی…