بازدید ایدهبایگانی‌های تحقق ۱۷۰ درصدی عوارض خروج از کشور/وصول قابل توجه مالیات ارزش افزوده در تهران | بازدید ایده

برچسب: تحقق ۱۷۰ درصدی عوارض خروج از کشور/وصول قابل توجه مالیات ارزش افزوده در تهران

تحقق ۱۷۰ درصدی عوارض خروج از کشور/وصول قابل توجه مالیات ارزش افزوده در تهران

در استان تهران درحالی که حدود ۸۷ درصد مالیات های غیر مستقیم مربوط به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده است، در ۶ ماهه نخست سال جاری در بخش مالیات های غیر مستقیم، عوارض خروج مسافر…

  • خانه
  • تحقق ۱۷۰ درصدی عوارض خروج از کشور/وصول قابل توجه مالیات ارزش افزوده در تهران