بازدید ایدهبایگانی‌های تحقق اهداف توافق پاریس بدون پیشرفت‌ عظیم تکنولوژیکی ناممکن است | بازدید ایده

برچسب: تحقق اهداف توافق پاریس بدون پیشرفت‌ عظیم تکنولوژیکی ناممکن است

تحقق اهداف توافق پاریس بدون پیشرفت‌ عظیم تکنولوژیکی ناممکن است

فتیح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در اظهار نظر تازه‌ای گفته است که اگر اعلام کند، اهداف دمایی توافق پاریس هنوز هم می‌تواند برآورده شود، بیش از حد دیپلماتیک عمل کرده است. فتیح بیرول…

  • خانه
  • تحقق اهداف توافق پاریس بدون پیشرفت‌ عظیم تکنولوژیکی ناممکن است