بازدید ایدهبایگانی‌های تحریم‌های آمریکا | بازدید ایده

برچسب: تحریم‌های آمریکا

تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌های آمریکا بیش از ۱۰ سال است

یکی از اقتصاددانان ایران معتقد است با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی میزان تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌های آمریکا بیش از ۱۰ سال است. هادی حق‌شناس درخصوص هدف تحریم‌های جدید آمریکا اظهار کرد: شکی نیست که…

استقبال بخش صادرات آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران

بخش صادرات آلمان از تصیمات اخیر اتحادیه اروپا برای راه اندازی مکانیسمی ویژه به منظور دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران استقبال کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بازدیدایده به نقل از روزنامه "هانوفرشه آلگماینه سایتونگ"،…