بازدید ایدهبایگانی‌های تجلیل | بازدید ایده

برچسب: تجلیل

طلایه داران فرهنگ ترافیک در استان سمنان تجلیل شدند

طلایه داران فرهنگ ترافیک در استان سمنان تجلیل شدند سرهنگ موسی بزرگی در آئین برگزاری این همایش اظهارداشت: در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک، تعدادی از فرهنگ‌یاران ترافیک، پلیس‌یاران نوجوان، همیاران پلیس، راهوران محله، راننده‌های…