بازدید ایدهبایگانی‌های تجسم بصری؛ ابزاری جالب برای تبدیل شدن به مربی خودتان | بازدید ایده

برچسب: تجسم بصری؛ ابزاری جالب برای تبدیل شدن به مربی خودتان

تجسم بصری؛ ابزاری جالب برای تبدیل شدن به مربی خودتان

راشل کانا، یک کارآفرین اجتماعی است که داستان موفقیت خود را با تجسم راهنمایی گرفتن از ریچارد برانسون (مؤسس شرکت ویرجین و یکی از نمونه‌های بارز کارآفرین موفق) به سرانجام رسانده. او به اطرافیان خود…

  • خانه
  • تجسم بصری؛ ابزاری جالب برای تبدیل شدن به مربی خودتان