بازدید ایدهبایگانی‌های تثبیت قیمت | بازدید ایده

برچسب: تثبیت قیمت

تثبیت قیمت در کانال ۸۹۰۰ تومان با وجود افزایش عرضه ارز صادراتی

بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی نشان می‌دهد با وجود افزایش عرضه ۱۳ میلیون یورویی قیمت میانگین ارز صادراتی همچنان در کانال ۸۹۰۰ تومان باقی مانده است. بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، در دو روز…