بازدید ایدهبایگانی‌های تبعیض نژادی و جنسیتی | بازدید ایده

برچسب: تبعیض نژادی و جنسیتی

تبعیض نژادی و جنسیتی را در خدمات مشتری شرکت شناسایی کنید

تبعیض نژادی و جنسیتی در بخش‌های خدمات مشتریان می‌تواند به اعتبار کلی شرکت صدمه بزند. عموم این پدیده‌ها از دید مدیران پنهان است. در آوریل سال ۲۰۱۷، شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز به خاطر رفتار نامناسب…

  • خانه
  • تبعیض نژادی و جنسیتی