بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل کرده است | بازدید ایده

برچسب: تبدیل کرده است

دوربین گرمایی ناسا، آتشفشان گالاپاگوس را به عکسی از جهنم تبدیل کرده است

دوربین گرمایی ناسا، آتشفشان گالاپاگوس را به عکسی از جهنم تبدیل کرده است در اوایل خرداد ماه سال جاری، مرتفع‌ترین آتشفشان در جزایر گالاپاگوس برای اولین بار در طی ۳۳ سال فعال شد. این انفجار…