بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل کربن دی اکسید به سوخت های صنعتی | بازدید ایده

برچسب: تبدیل کربن دی اکسید به سوخت های صنعتی

تبدیل کربن دی اکسید به سوخت های صنعتی

روزی را تصور کنید که گازهای حاصل از نیروگاه‌ها و صنایع سنگین به‌جای این که در اتمسفر تخلیه شوند، وارد رآکتورهای کاتالیز‌کننده‌ای شوند که گازهای گلخانه‌ای نظیر کربن‌دی‌اکسید را از لحاظ شیمیایی به سوخت‌های صنعتی…

  • خانه
  • تبدیل کربن دی اکسید به سوخت های صنعتی