بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل ضایعات غذایی به سوخت‌های زیستی با روش ابداعی جدید | بازدید ایده

برچسب: تبدیل ضایعات غذایی به سوخت‌های زیستی با روش ابداعی جدید

تبدیل ضایعات غذایی به سوخت‌های زیستی با روش ابداعی جدید

فرآیند جدید ابداع‌شده برای تبدیل ضایعات غذایی، مزایای انرژی و محیطی زیادی به دنبال خواهد داشت. دانشمندان اسکولتک و مؤسسه‌ی مشترک آکادمی علوم روسیه، روشی برای تبدیل ضایعات غذا به زیست سوخت از طریق میعان…

  • خانه
  • تبدیل ضایعات غذایی به سوخت‌های زیستی با روش ابداعی جدید