بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل سفرهای فضایی | بازدید ایده

برچسب: تبدیل سفرهای فضایی

ناسا با آزمایش فناوری EM Drive، درصدد تبدیل سفرهای فضایی به امری معمول است

ناسا با آزمایش فناوری EM Drive، درصدد تبدیل سفرهای فضایی به امری معمول است سفر در اعماق فضا را باید به‌عنوان یکی از آرزوهای بشر عنوان کرد که این روز‌ها کمپانی‌های خصوصی و دولتی مختلفی…