بازدید ایدهبایگانی‌های تبدیل انرژی خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: تبدیل انرژی خورشیدی

دانشمندان به رکورد جدیدی در تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی دست یافتند

دانشمندان به رکورد جدیدی در تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی دست یافتند تیمی از دانشمندان استرالیایی موفق شدند تا با توسعه‌ی باتری خورشیدی جدیدی بهینگی تولید انرژی از باتری‌های خورشیدی را افزایش دهند. براساس اطلاعات…

  • خانه
  • تبدیل انرژی خورشیدی