بازدید ایدهبایگانی‌های تا سال ۲۰۴۵ تمام انرژی های کالیفرنیا پاک خواهند بود | بازدید ایده

برچسب: تا سال ۲۰۴۵ تمام انرژی های کالیفرنیا پاک خواهند بود

تا سال ۲۰۴۵ تمام انرژی های کالیفرنیا پاک خواهند بود

کالیفرنیا یکی از پرجمعیت‌ترین ایالت‌های آمریکا در تلاش است که تا سال ۲۰۴۵، تمام انرژی مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدید‌پذیر تأمین کند. در حال حاضر ۴۴ درصد انرژی‌های ایالت کالیفرنیا از انرژی‌های پاک…

  • خانه
  • تا سال ۲۰۴۵ تمام انرژی های کالیفرنیا پاک خواهند بود