بازدید ایدهبایگانی‌های تا سال ۲۰۳۰ همه ما ربات خانگی داریم | بازدید ایده

برچسب: تا سال ۲۰۳۰ همه ما ربات خانگی داریم

تا سال ۲۰۳۰ همه ما ربات خانگی داریم

هوش مصنوعی به تدریج یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی مدرن شده است. یک کامپیوتر مجهز به هوش مصنوعی می‌تواند با آموزش خودش، به محیط واکنش نشان دهد، بدون اینکه انسان‌ها دستور‌العمل خاصی به آنها بدهند.…

  • خانه
  • تا سال ۲۰۳۰ همه ما ربات خانگی داریم