بازدید ایدهبایگانی‌های تایید کرد | بازدید ایده

برچسب: تایید کرد

ناسا سرانجام رسیدن وویجر 2 را به فضای میان‌ستاره‌ای تأیید کرد

ناسا سرانجام رسیدن وویجر 2 را به فضای میان‌ستاره‌ای تأیید کرد زمان آن رسیده است با یکی از جنجالی‌ترین کاوشگرهای عصر خود خداحافظی کنید. ناسا دیروز به‌طور رسمی اعلام کرد وویجر ۲ به فضای میان ستاره‌ای پیوسته است.  …