بازدید ایدهبایگانی‌های تایید شدند | بازدید ایده

برچسب: تایید شدند

امواج گرانشی برای سومین بار شناسایی و تایید شدند

امواج گرانشی برای سومین بار شناسایی و تایید شدند رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری لایگو (LIGO) به تازگی موفق شده که برای سومین‌بار، امواج گرانشی را شناسایی کند. این امواج گرانشی، توسط دو سیاه‌چاله که در…